Skip to main content

Letsel bij fietser, scooter en voetganger

✅ Gratis rechtshulp, de tegenpartij betaald de juridische bijstand
✅ Ontvang de maximale schadevergoeding
✅ Altijd een specialist of jurist betrokken bij uw zaak

‘Zwakke’ verkeersdeelnemers, zoals fietsers en voetgangers, genieten een bijzondere bescherming in de Wet bij een ongeval met letselschade met een ‘sterke’ gemotoriseerde verkeersdeelnemer.

Wordt u als fietser of voetganger door een auto aangereden en loopt u daarbij letselschade op, dan is de kans groot dat u recht heeft op een schadevergoeding vanwege het letsel, ook al bent u mogelijk zelf gedeeltelijk schuldig/aansprakelijk voor het verkeersongeval. Dit wordt geregeld in artikel 185 van de Wegenverkeerswet (WVW).

Bijna altijd bent u beter beschermd dan u denkt. Daarom is het altijd verstandig om advies te vragen aan een deskundig letselschadespecialist. Neem gerust contact met ons op. Onze hulp is zonder kosten.

Ondersteuning door Kingsman Letselschade 

Wij kunnen ons voorstellen dat u na een ongeval niet weet wat te doen. Soms kan iemand helemaal niets doen door de gevolgen van een ongeval, bijvoorbeeld door een directe ziekenhuisopname. Ook in zo’n situatie kan Kingsman Letselschade al uw zorgen uit handen nemen door gelijk alles van u over te nemen, zoals het vastleggen van de situatie, het aansprakelijk stellen van de tegenpartij en het opvragen van medische gegevens.

Waarom Kingsman

Wij denken, adviseren en procederen in termen van oplossingen en dit ziet u altijd als rode draad terug in onze dienstverlening.

✅ Gratis rechtshulp
✅ Ervaren letselschadespecialisten;
✅ Gratis en vrijblijvend huisbezoek;
✅ Zorg en aandacht voor uw dossier en voor u als slachtoffer ;
✅ U bent bij ons geen nummer, maar een gewaardeerde klant

Bescherming fietsers en voetgangers bij verkeersongeluk

Uiteraard moet er wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan wil dit artikel van toepassing zijn. Allereerst zal er sprake moeten zijn van een verkeersongeval dat op een (voor het verkeer openstaande) weg heeft plaatsgehad en waarbij een motorrijtuig (bijvoorbeeld een brommer, scooter, auto, bus en motor) en een niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemer (fietser en voetganger) betrokken zijn geweest. Een botsing met het motorvoertuig is niet vereist, voldoende is dat het motorvoertuig bij het verkeersongeval betrokken is. Art. 185 WVW is niet van toepassong bij letselschade aan door een motorrijtuig vervoerde personen of zaken, schade aan een ander motorrijtuig in beweging of bij schade aan loslopende dieren.

Aansprakelijkheid voor letselschade fietser en voetganger

Is aan deze voorwaarden voldaan, dan is art. 185 WVW van toepassing hetgeen tot gevolg heeft dat de gemotoriseerde aansprakelijk is voor de ontstane letselschade en een schadevergoeding dient te betalen, behalve als sprake is van overmacht.

Er is alleen sprake van overmacht als de gemotoriseerde rechtens gezien geen enkel verwijt valt te maken ten aanzien van de wijze waarop hij aan het verkeer heeft deelgenomen (voor zover relevant voor het ontstaan van het ongeval). De maatstaf “rechtens geen schuld” hebben is een strenger criterium dan wat wordt verstaan onder “normale schuld”. Rechtens geen schuld houdt in dat eventuele fouten van andere weggebruikers – waaronder begrepen de eventuele fouten van het slachtoffer met letsel zelf – daarbij alleen van belang zijn wanneer die fouten voor de gemotoriseerde zo onwaarschijnlijk waren, dat deze bij het bepalen van diens rijgedrag met die mogelijkheid naar redelijkheid geen rekening behoefde te houden.

Aantonen overmacht verkeersongeluk

Kan overmacht door de gemotoriseerde verkeersdeelnemer niet worden aangetoond, hetgeen in de praktijk zeer lastig is, dan zal in ieder geval de letselschade van de ongemotoriseerde, ‘zwakke’ verkeersdeelnemer voor 50% te worden vergoed (causale verdeling). De redenering hierachter is dat het motorrijtuig door zijn snelheid en gewicht, een extra risico in het leven roept voor het veroorzaken van ernstig letsel of grotere schade. Dit noemt men het zogenaamde ‘betriebsgefahr’.

Letselschade claimen in 4 stappen

Vrijblijvend eerste advies

Intake en Aansprakelijkstelling

Voorschot en schadeclaim

Eindafwikkeling en nazorg

U ziet het: u weet steeds wat er gaat gebeuren en waarom iets nodig is. Wij staan u bij van het begin tot het eind.
Deskundig, betrouwbaar en vol passie vechten wij voor uw belangen. Zo zijn wij nu eenmaal.

We helpen graag bij het claimen van letselschade

Heeft u letsel opgelopen en wilt u snel en deskundig advies over een mogelijke schadevergoeding? Kingsman Letselschade heeft een team van ervaren letselschadespecialisten voor u klaar staan om uw zaak op een professionele manier te behandelen. Hierbij staan de zorg en de aandacht voor uw zaak centraal. Onze specialisten brengen desgewenst een huisbezoek, u hoeft daarbij de deur niet uit. Wij hebben al vele cliënten succesvol bijgestaan!

Neem contact op met de experts, laat u informeren over de juridische mogelijkheden en hoor direct wat er mogelijk is.

Experience, Integrity, Excellence