Skip to main content

Smartengeld

✅ Gratis rechtshulp, de tegenpartij betaald de juridische bijstand
✅ Ontvang de maximale schadevergoeding
✅ Altijd een specialist of jurist betrokken bij uw zaak

Smartengeld is een geldelijke letselschadevergoeding voor letsel dat je eigenlijk helemaal niet in geld kunt uitdrukken, zoals veroorzaakt leed of pijn, al dan niet door tijdelijk of blijvend letsel. Smartengeld wordt toegekend wanneer iemand door een fout van een ander letsel heeft opgelopen, geestelijk en lichamelijk, en daar in het dagelijks leven ook last en dus schade van ondervindt. Ook wordt de vergoeding uitgekeerd bij aantasting van de eer of goede naam (ook van de nagedachtenis van de overledene) of anderszins (zoals een inbreuk op de privacy).

Wanneer heeft u recht op smartengeld? 

U heeft u volgens de Nederlandse wet recht op smartengeld. Er zijn twee belangrijke voorwaarden om uw smartengeld te claimen en uw immateriële schade vergoed te kunnen krijgen:

 • Er moet bewezen kunnen worden dat uw schade is veroorzaakt door het letsel dat door een ongeval is ontstaan.
 • Iemand anders dan uzelf moet aansprakelijk zijn voor het veroorzaken van het lichamelijk en / of geestelijk letsel.

Waarom Kingsman

Wij denken, adviseren en procederen in termen van oplossingen en dit ziet u altijd als rode draad terug in onze dienstverlening.

✅ Gratis rechtshulp
✅ Ervaren letselschadespecialisten;
✅ Gratis en vrijblijvend huisbezoek;
✅ Zorg en aandacht voor uw dossier en voor u als slachtoffer ;
✅ U bent bij ons geen nummer, maar een gewaardeerde klant

Hoe wordt de hoogte van smartengeld berekend? 

Bij de bepaling van de hoogte van het smartengeld is in de eerste plaats van belang wat voor soort letsel de persoon heeft opgelopen en hoe ernstig dit letsel is. De ernst wordt vaak uitgedrukt in het percentage functieverlies van de gehele persoon.

Je kunt, als basis, zeggen dat elk procent staat voor ongeveer € 1.000,00 smartengeld. Daar is allerlei kritiek op, maar in de praktijk blijkt het niet zo slecht te werken. De volgende factoren worden daarbij in overweging genomen:

 • Wat is de leeftijd van het slachtoffer?
 • Hoe lang duurt het genezingsproces?
 • Heeft iemand blijvende pijn, of is er sprake van cosmetisch ontsierende littekens?
 • Heeft een slachtoffer veel medische behandelingen nodig (gehad)?
 • Het verlies van een baan door een ongeval (verhoging)
 •  Het slachtoffer kan zijn hobby’s niet meer beoefenen (verhoging)
 •  Iemand is vaak geopereerd (verhoging)
 •  Het slachtoffer heeft blijvende ontsierende littekens overgehouden (verhoging)
 •  Iemand heeft geestelijk letsel opgelopen naast lichamelijk letsel (verhoging)
 •  Iemand kan eigenlijk alles nog doen, ondanks 18% invaliditeit (verlaging)

De smartengeldgids van de ANWB

Zoals uit het bovenstaande blijkt, kun je smartengeld dus niet exact berekenen. Er zijn geen formules voor de berekening en nieuwe methodes van berekening worden door rechters vooralsnog afgewezen. Bij de ‘berekening’ van smartengeld wordt daarom vaak de Smartengeldgids van de ANWB gebruikt.

De smartengeldgids bestaat uit gebundelde uitspraken van rechters waarbij zij de uiteindelijke vergoeding moesten berekenen. De uitspraken zijn ingedeeld in verschillende categorieën en gerangschikt naar ernst van het letsel.

Waarom is deze gids uitgegeven door de ANWB? Het verkeer is momenteel de grootste veroorzaker van letsel. Daarnaast gaan er veel rechterlijke uitspraken over verkeerssituaties. Dit vormt de reden dat de ANWB het op zich heeft genomen om alle uitspraken in te delen naar soort en ernst van het letsel en de hoogte van het smartengeld. Het is belangrijk dat er één of meerdere uitspraken worden gevonden die lijken op de zaak waarvan het smartengeld moet worden bepaald. Elke zaak is natuurlijk uniek, maar toch zijn er vaak wel overeenkomsten te vinden.

Doordat geen enkele letselschade helemaal te vergelijken is met een ander, kan ook een uitspraak uit het verleden niet meer dan een richtsnoer zijn. Kortom, smartengeld berekenen vereist specialistische kennis en deskundigheid.

Wat onze cliënten over ons zeggen

Echte vakkennis. Rechtvaardigheidsgevoel, gedrevenheid en vertrouwd !

Aura Bouwens

Duidelijke begeleiding met goede tips en heldere vervolgstappen. Vriendelijke benadering.

Mike van Vliet

eerlijk, betrouwbaar, je belangen worden als cliënt goed gewaarborgd.

Sibel Kaya

Fijn om ondersteuning te hebben tijdens een letsel. Heldere communicatie en duidelijk. Mag soms wel meer pro-actief geïnformeerd worden over de voortgang.

Robert de Vries

Een zeer professioneel bedrijf waar ik me erg begrepen voelde. Ze hebben mij super geholpen.

Murat Yildirim

Goed geholpen door vriendelijke mensen die echt naar je luisteren en met je meedenken.

Roos Verbeek

Letselschade claimen in 4 stappen

Vrijblijvend eerste advies

Intake en Aansprakelijkstelling

Voorschot en schadeclaim

Eindafwikkeling en nazorg

U ziet het: u weet steeds wat er gaat gebeuren en waarom iets nodig is. Wij staan u bij van het begin tot het eind.
Deskundig, betrouwbaar en vol passie vechten wij voor uw belangen. Zo zijn wij nu eenmaal.

We helpen graag bij het claimen van letselschade

Heeft u letsel opgelopen en wilt u snel en deskundig advies over een mogelijke schadevergoeding? Kingsman Letselschade heeft een team van ervaren letselschadespecialisten voor u klaar staan om uw zaak op een professionele manier te behandelen. Hierbij staan de zorg en de aandacht voor uw zaak centraal. Onze specialisten brengen desgewenst een huisbezoek, u hoeft daarbij de deur niet uit. Wij hebben al vele cliënten succesvol bijgestaan!

Neem contact op met de experts, laat u informeren over de juridische mogelijkheden en hoor direct wat er mogelijk is.

Experience, Integrity, Excellence